Land:
Plaats:
Prijs:
Duur:
Met:
wis
welkom op wintersport.reizenwinkel.nl

Met een zeker gevoel op reis.

wintersport.reizenwinkel.nl selecteert partners op aanbod en betrouwbaarheid. Onze partners zijn dan ook allemaal aangesloten bij het Calamiteitenfonds, het ANVR en de SGR.

ANVR

Het Algemeen Verbond van Reisondernemingen hanteert strenge normen voor het lidmaat-schap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. De reizen op deze site worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze site tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

SGR

Alle reizen vallen onder garantie van de Stichting Garantiefonds Reisgelden. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Alle partners zijn aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat jij als consument die deelneemt aan een door een van onze partners georganiseerde reis:

- (een deel van) je reissom terugkrijgt indien de partner de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien de partner als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien de partner jou vervroegd moet repatriŽren.

Op de site van het Calamiteitenfonds kun je de reglementen gratis downloaden.